Algemene Verordening Gegevensbescherming

  • Uitleg over de gang van zaken wordt verstrekt en indien nodig verder toegelicht.
  • De klant verstrekt persoonsgegevens vrijwillig aan Succes-studiebegeleiding ten behoeve van de persoonlijke studiebegeleiding van zoon/dochter.
  • Persoonlijke gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor begeleiders van SUCCES-studiebegeleiding, die hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend hebben.
  • Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld om de privacy van de klant te beschermen. Aldus de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Communicatie via de app vindt plaats met telefoons van SUCCES-studiebegeleiding, die uitsluitend voor dat doeleinde gebruikt worden. De klant geeft tevens toestemming voor het gebruik van zijn telefoongegevens om communicatie te bevorderen en de voortgang van de studieresultaten zo goed en direct mogelijk te kunnen volgen.
  • Persoonlijke gegevens als ook telefoons worden achter slot en grendel opgeborgen.